- Energetyka -


budowa i konserwacja stacji transformatorowych 15/0,4V
budowa linii kablowych średniego i niskiego napięcia
lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli średniego i niskiego napięcia
pomiary elektryczne i próby napięciowe linii kablowych
wynajem kontenerowych stacji transformatorowych
modernizacja istniejących sieci energetycznych
wykonanie prac przyłączeniowych
zasilanie placów budów
projektowanie sieci elektroenergetycznych
nadzór elektroenergetyczny inwestycji

oferta elvot