- Prace ziemne -


wykopy pod przyłącza kabli energetycznych, telefonicznych i światłowodowych,
wykopy dla potrzeb kanalizacji teletechnicznej, sieci gazowe i wodno-kanalizacyjne,
odwierty pod słupy energetyczne jak i do melioracji drenażowych,
kucie betonu,
wykopy pod ogrodzenia, fundamenty domów oraz budynków gospodarczych,
niwelacja terenu,
wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
wykopy oczek wodnych, drenaży liniowych, rowów melioracyjnych,
transport: piasku, żwiru, ziemi, gruzu